Materiale mjekesore dhe laboratorike

Parent Category: KREU
Albmedtech ofron pajisje laboratorike per elektroforeze, hematologji, biokimi, imunologji, mikrobiologji, elektrolite, koagulimi, histopatologji, alergji, teste te shpejta, mikroskope dhe paisje të tjera laboratorike si dhe materiale konsumi per qendrat laboratorike